học trực tuyến

Lớp học với toàn bộ học sinh và giáo viên đều phải đeo khẩu trang, hình ảnh này chỉ bắt đầu có trong năm 2020  /// ĐẬU TIẾN ĐẠT

Năm 2020, giá trị nào còn lại cho tương lai?

15
Khi thế giới bắn pháo hoa chào đón năm mới 2020, không ai nghĩ rằng đây sẽ là một năm đi vào lịch sử nhân loại với quá nhiều biến động làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ nhận thức, hành vi, quan điểm...

Tin đọc nhiều