học sinh TP.HCM

Tiết dạy hướng đến ứng dụng thực tiễn /// B.THANH

Học một tiết biết thêm kiến thức nhiều môn

1
Một học sinh cho biết khá thích thú với hình thức học theo chủ đề văn hóa vì giúp em có thể liên hệ kiến thức ở nhiều môn học. Đặc biệt là mối liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn cuộc sống.