Học sinh TP.HCM nhận 200 triệu đồng nếu đạt giải thưởng quốc tế

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

HĐND TP.HCM đã chính thức thông qua nghị quyết về khuyến khích giáo viên, học sinh đạt các giải thưởng quốc tế, quốc gia...

Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố của Trung tâm GDTX Chu Văn An /// Bảo Châu
Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố của Trung tâm GDTX Chu Văn An
Bảo Châu

Ngày 24.3, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên. 

Theo đó, Nghị quyết áp dụng đối với giáo viên, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM. 

Học sinh nhận thưởng cao nhất là 200 triệu đồng

Cụ thể, TP.HCM quy định, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương được hưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 200 triệu đồng; Huy chương Bạc: 160 triệu đồng; Huy chương Đồng: 120 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50 triệu đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương được hưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 120 triệu đồng; Huy chương Bạc: 90 triệu đồng; Huy chương Đồng: 75 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30 triệu đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng theo mức sau: Giải Nhất: 50 triệu đồng; Giải Nhì: 40 triệu đồng; Giải Ba: 30 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20 triệu đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được hưởng theo mức sau: Cấp tiểu học: 5 triệu đồng; Cấp THCS 10 triệu đồng và Cấp THPT 12 triệu đồng.

Đặc biệt, học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 1,5 lần mức chi quy định.

Trường hợp học sinh, học viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 2 lần mức tiền thưởng quy định.

Giáo viên nhận mức thưởng theo giải thưởng của học sinh

Riêng đối với giáo viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế được thưởng theo các mức: Huy chương Vàng: 200 triệu đồng; Huy chương Bạc: 160 triệu đồng; Huy chương Đồng: 120 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50 triệu đồng.

Với giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi khu vực: Huy chương Vàng: 120 triệu đồng; Huy chương Bạc: 90 triệu đồng; Huy chương Đồng: 75 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30 triệu đồng.

Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia: Giải Nhất 50 triệu đồng; Giải Nhì 40 triệu đồng; Giải Ba 30 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng 20 triệu đồng.

Giáo viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi cấp thành phố được nhận mức thưởng 12 triệu đồng.

Đội, nhóm giáo viên (từ 2 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định được hưởng mức tiền gấp 2 lần đối với cá nhân. Riêng giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi của học sinh, học viên.

Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ khuyến khích học sinh, giáo viên nói trên do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU