Học sinh thành thị Đồng Tháp đóng học phí 300.000 đồng/tháng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đó là quy định trong Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 được HĐND tỉnh Đồng Tháp biểu quyết thông qua trong kỳ họp đột xuất ngày 29.9.

Ngày 29.9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 2 để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh và kiện toàn công tác nhân sự cho UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81.

Cụ thể, đối với khu vực nông thôn, bậc học mầm non và THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THPT 200.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với học sinh ở khu vực thành thị, học phí của học sinh từ bậc học mầm non, THCS và THPT là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Nghị quyết quy định đối với trường hợp học trực tuyến, các cơ sở giáo dục công lập áp dụng mức học phí bằng 50% mức học phí theo từng cấp học đã được quy định.

Học sinh thành thị Đồng Tháp đóng học phí 300.000 đồng/tháng - ảnh 1

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định năm học 2022-2023 học sinh thành thị tỉnh Đồng Tháp sẽ đóng mức học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng

trần ngọc

Để góp phần chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh vào đầu năm học mới, Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định không thu 50% học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU