học sinh lớp 10

Học sinh lớp 1 tăng, lớp 10 giảm

Học sinh lớp 1 tăng, lớp 10 giảm

0
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, trong năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh có khoảng 29.204 học sinh vào học lớp 1 (tăng 500 học sinh); trong khi học sinh vào lớp 10 giảm gần 1.000 em so với năm học trước.
10 điều PHS dành cho học sinh lớp 10

10 điều PHS dành cho học sinh lớp 10

0
1. Học bổng PHS TOP 5 Những học sinh có kết quả học tập tốt toàn diện và phát triển tốt các kỹ năng sống, giá trị sống sẽ được nhận học bổng PHS TOP 5. Học bổng được xét trao vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học.