Học phí trường y 70 triệu đồng/năm: Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Y tế xem xét

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT gửi công văn cho Bộ Y tế về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí về mức thu học phí năm học 2020-2021 của Trường đại học Y dược TP.HCM, trong đó có ngành thu 70 triệu đồng/sinh viên/năm.

Sinh viên Trường đại học Y dược TP.HCM /// Ảnh Hà Ánh
Sinh viên Trường đại học Y dược TP.HCM
Ảnh Hà Ánh

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị Bộ này có ý kiến về Đề án tự chủ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường đại học Y dược TP.HCM, trong đó có thông tin Trường đại học Y dược TP.HCM công bố thu học phí năm học 2020 - 2021 có ngành tăng gấp 4 - 5 lần so với năm học 2019 - 2020.

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 27.2.2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 695/QĐ-BYT về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2020 đối với Trường đại học Y dược TP.HCM.

Theo quy định của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15.10.2012 của Chính phủ về cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các sự nghiệp y tế công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế là cơ quan chủ quản của Trường đại học Y dược TP.HCM, có trách nhiệm thẩm định, gửi, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ trước khi phê duyệt phương án tự chủ của Trường đại học Y dược TP.HCM.

Tại khoản 3 điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cũng đã quy định: “Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của luật Giáo dục đại học, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Y tế theo chức năng quản lý nhà nước có văn bản đề nghị Trường đại học Y dược TP.HCM báo cáo, thuyết minh rõ căn cứ xác định mức thu học phí, lộ trình tăng học phí phù hợp và việc đáp ứng các điều kiện tự chủ của trường để được tự xác định mức thu học phí theo quy định của khoản 3 điều 32 và điều 33 của luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học.

Cụ thể, điều kiện để được tự xác định mức thu học phí thì trường phải đạt các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng, cam kết chất lượng đầu ra và có trách nhiệm giải trình với xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về mức thu học phí tương xứng với chất lượng đầu ra cam kết.

Mức học phí tính toán dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật; công khai định mức chi kết cấu trong giá dịch vụ (học phí) như chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí khác và có lộ trình tăng phù hợp với chất lượng được kiểm định chương trình đào tạo.

Đồng thời, nhà trường thực hiện công khai mức thu học phí, lộ trình tăng học phí từng năm và cả khóa học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28.12.2017 về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Công văn của Bộ GD-ĐT đề nghị: “Trên cơ sở báo cáo của Trường đại học Y dược TP.HCM, đề nghị Bộ Y tế có ý kiến đối với việc tính toán mức học phí, lộ trình tăng học phí; các điều kiện đảm bảo tự chủ để được tự xác định mức thu học phí của nhà trường; cung cấp thông tin, phối hợp với Bộ GD-ĐT để trả lời báo chí và công khai cho người học, xã hội đầy đủ theo quy định".

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU