học bổng trung học

Học bổng toàn phần bậc trung học

Học bổng toàn phần bậc trung học

0
Năm học 2012-2013 Trường Quốc tế Úc (Australian International School - AIS) sẽ cấp nhiều suất học bổng toàn phần dành cho học sinh thuộc khối trung học phổ thông có thành tích học tập xuất sắc đang học tập trong và ngoài nước.