Hoàng quý phi

Bà Sineenat Wongvajirapakdi thời còn được vua sủng ái 	  /// Ảnh: Reuters

Sóng gió hậu cung Thái Lan

0
Chuyện hậu cung Thái Lan đã được đưa ra “mổ xẻ” sau khi hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị phế truất vì tội “bất trung với nhà vua”.