Hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thông tin

0 Thanh Niên

Ngày 14.5 tại TP.Đà Nẵng, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 để thẩm tra dự án luật An toàn thông tin, khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.Đà Nẵng...

Hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thông tin

Ngày 14.5 tại TP.Đà Nẵng, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 để thẩm tra dự án luật An toàn thông tin, khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.Đà Nẵng...

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, thống kê từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VN - VNCERT, chỉ tính từ 1.1.2011 - 30.12.2011 đã có 757 vụ lừa đảo qua mạng điển hình được trung tâm xử lý (gấp 3 lần so với năm 2010) và đến cuối tháng 12.2012, số lượng các vụ tấn công lừa đảo trên mạng là 2.179 vụ.

Đặc biệt, lượng mã độc tăng với tốc độ nhanh ở mức 45% trong vòng 3 năm (2010 - 2012); hình thức tấn công từ chối dịch vụ tăng mạnh; số thư điện tử lừa đảo ước tính năm sau gấp 3 lần năm trước. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, hành lang pháp lý về an toàn thông tin của VN còn thiếu, không đồng bộ và chưa theo kịp với hiện trạng phát triển của xã hội cũng như hội nhập quốc tế. Vì thế, VN cần có các quy định pháp lý về an toàn thông tin để nội luật hóa các điều ước quốc tế mà VN là thành viên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU