Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

Khuôn viên 200 ha của Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương nhìn từ trên cao

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - chốn trở về bình yên

0
Nếu thế giới thực có các tôn giáo khác nhau thì tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, ta bắt gặp nhiều ngôi mộ được xây theo phong cách tín ngưỡng khác nhau kề cạnh nhau, như thể hiện sự hòa hợp và bình đẳng chốn vĩnh hằng.

Tin đọc nhiều