họa sĩ Lê Triều Điển

Họa sĩ Lê Triều Điển với "Ký ức gọi về"

Họa sĩ Lê Triều Điển với "Ký ức gọi về"

0
Mái tóc dài buộc túm bằng sợi dây thun, thành lọn đuôi gà thả sau gáy. Khuôn mặt khắc khổ, phong trần với nước da “lên màu đồng” sạm nắng trông Lê Triều Điển (ảnh) như ngoi lên từ đất. Mà cũng đúng thôi, tôi quen ông dễ gần 15 năm rồi, lúc nào cũng thấy ông miệt mài sáng tác với niềm cảm hứng được hình thành từ đất.