Hỗ trợ thêm lương cho lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi có thể được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội...

Đây là đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH trong Tờ trình về việc sửa đổi chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hỗ trợ thêm lương cho lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi - ảnh 1

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị cho lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm lương

THU HẰNG

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB-XH, chính sách đối với người lao động dôi dư phát sinh một số bất cập như: không thống nhất trong cách xác định thời gian làm việc để áp dụng mức hỗ trợ và thời gian làm việc để tính khoản tiền hỗ trợ; chưa quy định cụ thể thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động dẫn đến một số doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án cổ phần hóa đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nên không có nguồn kinh phí để chi trả chế độ cho người lao động. Trong khi đó, chế độ tiền lương năm 2004 và chính sách sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2020, đến nay các căn cứ này đã có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ đầu năm 2021 có một số thay đổi về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, cần phải ban hành nghị định mới quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thay thế Nghị định số 63/2015/NĐ-CP.

Theo dự thảo nghị định mới, người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp thì được hỗ trợ 0,05 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp.

Người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi trong doanh nghiệp giải thể, phá sản thì được hỗ trợ 0,2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp.

Đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21.4.1998 hoặc từ ngày 26.4.2002 trở về sau thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định tại bộ luật Lao động.

Theo báo cáo của 19 bộ, ngành, 54 tỉnh, thành và 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, qua 5 năm triển khai thực hiện, khoảng 290 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại đã giải quyết chế độ cho 7.292 người lao động dôi dư với tổng kinh phí chi trả khoảng 590,156 tỉ đồng, bình quân 80,932 triệu đồng/người.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU