Hỗ trợ người bán vé số sẽ được khấu trừ thuế

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động... sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cho người bán lẻ xổ số lưu động tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 /// Ảnh: Duy Tân
Thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cho người bán lẻ xổ số lưu động tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Ảnh: Duy Tân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2020 hướng dẫn khoản 3 điều 7 Quyết định số 15/2020 ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 7 Quyết định số 15, sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động qua cơ quan, tổ chức, công ty xổ số hỗ trợ, danh sách người được hỗ trợ phải được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa hoặc chứng từ chi tiền từ ngày 1.4.2020.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6.11 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cho người bán lẻ xổ số lưu động tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU