Hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng dịch Covid-19

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn quy định khoản 3 Điều 7 Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (QĐ 15) về chính sách hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công ty xổ số được đưa vào kinh phí khoản hỗ trợ người bán vé số /// Ảnh: Duy Tân
Công ty xổ số được đưa vào kinh phí khoản hỗ trợ người bán vé số
Ảnh: Duy Tân

Dự thảo thông tư hướng dẫn, các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ vé số lưu động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định.

Trường hợp khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ vé số lưu động thông qua một cơ quan, tổ chức tại địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận, hồ sơ xác định khoản tài trợ gồm danh sách người bán lẻ vé số lưu động được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức là đơn vị nhận tài trợ; hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp khoản chi hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người bán lẻ vé số lưu động, cần đáp ứng các điều kiện sau: thực tế đã chi hỗ trợ cho người bán lẻ vé số lưu động, có chứng từ chi tiền từ ngày 1.4.2020; danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ từ các nguồn tài chính hợp pháp của công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU