Hỗ trợ giáo viên tư thục khó khăn do Covid-19 từ 2,2 - 3,7 triệu đồng/người

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Mức hỗ trợ một lần từ 2,2 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng/người, thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2022.

Hôm qua (11.8), Chính phủ đã ban hành nghị quyết thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS... phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ một lần từ 2,2 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng/người, thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2022.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU