hỗ trợ cộng đồng

Tiếp tục chống “đinh tặc” trong năm 2012

Tiếp tục chống “đinh tặc” trong năm 2012

0
Ngày 15-3, Thành đoàn TP.HCM và Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) đã công bố việc phối hợp thực hiện 10 chương trình hỗ trợ cộng đồng trong năm 2012 (với tổng tài trợ trên 2,4 tỉ đồng).