hồ thủy điện Sê San 4

Nhiều cây gỗ được cắt sẵn thành lóng  /// Ảnh: TRẦN HIẾU

'Công trường' gỗ lậu ở Ia Grai

0
Có mặt tại 'công trường' gỗ lậu ở khu vực sông Sê San, xã Ia O (H.Ia Grai, Gia Lai), tại các ốc đảo trên dòng sông Sê San, chúng tôi chứng kiến nhiều cây gỗ đã bị lâm tặc cưa thành lóng hoặc xẻ hộp.