hộ thoát nghèo

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH

0
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhằm giúp các hộ này từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Hộ thoát nghèo được xem xét vay vốn ngân hàng

Hộ thoát nghèo được xem xét vay vốn ngân hàng

0

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết theo chương trình tín dụng dành cho các đối tượng chính sách, đối với những hộ vay vốn đã thoát nghèo, ngân hàng sẽ phối hợp với UBND cấp xã, tổ chức hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức phân tích từng trường hợp để xử lý.

Treo thưởng để xóa nghèo

Treo thưởng để xóa nghèo

0
Quảng Nam được xem là địa phương đầu tiên thí điểm cơ chế thưởng bằng các chính sách về giáo dục, y tế, tiếp tục cho vay... đối với các hộ nghèo khi họ chủ động đăng ký thoát nghèo bền vững.