hồ sơ mời thầu

Công khai tất cả hồ sơ mời thầu lên mạng

Công khai tất cả hồ sơ mời thầu lên mạng

0
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành với nhiều quy định mới sẽ tác động lớn đến việc công khai, minh bạch trong đấu thầu, đáng chú ý là công khai toàn bộ hồ sơ mời thầu lên mạng.
Quay lưng với thang máy nội

Quay lưng với thang máy nội

0
Thang máy nội địa hiện có thể đáp ứng những công trình dưới 23 tầng. Thế nhưng rất nhiều hồ sơ mời thầu hạng mục thang máy của các công trình sử dụng vốn ngân sách, có số tầng ít, đều đặt yêu cầu sử dụng thang máy ngoại nhập.