hồ quốc dũng

Đề nghị đình chỉ 2 cán bộ kiểm lâm vì để mất hơn 60 hecta rừng

Đề nghị đình chỉ 2 cán bộ kiểm lâm vì để mất hơn 60 hecta rừng

0
Ngày 20.9.2017, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền huyện An Lão để nghe báo cáo tình hình, bàn phương hướng xử lý vụ hơn 60 hecta rừng tự nhiên tại xã An Hưng của huyện này bị chặt phá.

Tin đọc nhiều