HLV Mourinho

HLV Mourinho vừa bị UEFA xử phạt cấm chỉ đạo 1 trận vì làm trễ giờ thi đấu /// AFP

HLV Mourinho ‘nói trước bước không qua’

0
Tự hào đã lâu không bị dính án phạt nào vì đã trầm tính và vui vẻ hơn, nhưng HLV Mourinho lại vừa nhận án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) vì lỗi… trễ giờ và làm hư hại thiết bị.