herbalife nutrition

Nguyễn Thị Thật là cua-rơ nữ xuất sắc nhất Việt Nam

Nguyễn Thị Thật: ‘Đường về nhà là vào tim ta’

0
Sau 10 năm rong ruổi từ Việt Nam ra ngoài thế giới, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã chọn cách đạp chậm lại, dành thời gian cho gia đình và cảm nhận được những giá trị rất khác mà trước kia cô chưa được trải nghiệm.