Hệ Thống Xét Nghiệm Realtime PCR

Hệ thống xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tại Quảng Nam /// Ảnh: Hữu Trà

Khó nuốt!

8
Không riêng gì Quảng Nam, một số tỉnh, như: Quảng Ninh, Thái Bình, các đơn vị cung cấp hệ thống xét nghiệm Covid-19 bán giá cao cũng chủ động tiếp cận bên mua để giảm giá bán, từ bỏ lợi nhuận...
Đánh cắp niềm tin

Đánh cắp niềm tin

0
Vụ nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Covid-19 tự động của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội không chỉ nghiêm trọng về quy mô mà nó đặc biệt gây bức xúc vì tính chất táng tận lương tâm.