hđnd

Ông Hoàng Đức Cường được cử tri tin tưởng - Ảnh: Nguyễn Phúc

Ông... chất vấn!

0
Ông là người “lắm lời” nhất trong các kỳ họp HĐND của tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, cử tri đặt cho ông biệt danh “ông... chất vấn”.