hdbank

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

0
Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury - FIS Front Arena.
‘Vi vu du học - không lo về phí’ khi giao dịch tại HDBank

‘Vi vu du học - không lo về phí’ khi giao dịch tại HDBank

0
Chào mừng mùa tựu trường, HDBank mang đến giải pháp chuyển tiền quốc tế du học đơn giản, thuận tiện và đặc biệt ưu đãi về phí, miễn 100% phí chuyển tiền, giúp khách hàng dễ dàng kết nối tài chính với con em ở phương xa.