HCDC

TP.HCM huy động tổng lực để lấy 500.000 mẫu xét nghiệm/ngày

TP.HCM huy động tổng lực để lấy 500.000 mẫu xét nghiệm/ngày

0
Theo đánh giá của Viện Pasteur TP.HCM, năng lực xét nghiệm của TP.HCM hiện nay có thể đạt 500.000 mẫu/ngày (mẫu gộp 10), ngoài các đơn vị xét nghiệm của TP.HCM còn có sự hỗ trợ của các đơn vị y tế tư nhân, bộ ngành trên địa bàn.