hậu vệ

Văn Hậu (phải) nhiều khả năng chia tay Heerenveen /// Heerenveen

Văn Hậu chia tay Heerenveen?

1

Chỉ còn 4 ngày nữa, hợp đồng cho mượn của Văn Hậu với CLB Heerenveen kết thúc nhưng các bên liên quan chưa đả động gì đến việc tái ký hợp đồng dẫn đến nghi ngại hậu về này sẽ rời Heerenveen.