hán việt

Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

0
Tại thiên 'Hán Việt ngữ nghiên cứu', in trong quyển Hán ngữ sử luận văn tập của mình (Khoa học xuất bản xã, Bắc Kinh, 1958, tr.290-406), Vương Lực đã khẳng định rằng từ sống không có liên quan gì đến sinh [生] về mặt từ nguyên vì đây là một từ có nguồn gốc Môn-Khmer (xin xem tr.359).
Lắt léo chữ nghĩa: Chời có phải là đa?

Lắt léo chữ nghĩa: Chời có phải là đa?

1
Chời nghĩa là gì? Đại Nam quấc âm tự vị của Huình-Tịnh Paulus Của giảng là: 'Có nhiều, dư ra. Chính là chữ đa, 多 nói theo tiếng Triều-châu'. Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức cũng ghi: '(tiếng Triều-châu) Đa, có nhiều, dư ra: Chời tiền'.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'độ' đến 'đò'

Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'độ' đến 'đò'

0
Đò trong giả đòđò trong chèo đò đều là những từ Việt gốc Hán, từ nào cũng bắt nguồn ở một nguyên từ có âm Hán việtđộ nhưng là hai chữ/từ độ khác nhau.
Bìa cuốn 'Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum' /// ẢNH: T.L

Lắt léo chữ nghĩa: Xin đừng lý giải kiểu này

5
Đã từng có nhiều lý giải không đúng về nguồn gốc của những từ được Việt hóa từ tiếng Pháp. Chúng tôi xin liệt kê một số từ ra đây với phần in nghiêng là tiếng Pháp.
 /// Ảnh: A.C

Phiên âm còn kém, hiệu khảo chưa đạt

0
Quyển Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ đã được Trần Trọng Dương khảo cứu và công bố dưới nhan đề Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt - Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ (NXB Văn học, Hà Nội, 2016, ảnh).