Hạn mức thẻ tín dụng tối đa 1 tỉ đồng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước VN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa 1 tỉ đồng
Theo đó, đối với thẻ tín dụng có tài sản đảm bảo, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 1 tỉ đồng; trường hợp không có tài sản đảm bảo, hạn mức tín dụng tối đa là 500 triệu đồng. Hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài, một thẻ được rút ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng/ngày.

Tổ chức thanh toán thẻ có biện pháp kiểm ra, quản lý chặt chẽ các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, trong trường hợp phát hiện gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán khống (không phát sinh mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) thì thông báo với cơ quan chức năng về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền theo dõi, xử lý, có biện pháp ngăn chặn, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ.

Ngoài ra, thông tư còn quy định cho phép người từ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Thông tư 26 có hiệu lực từ ngày 3.3.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU