hai quan indonesia

Trung Quốc đang tăng cường tàu hải tuần	 
 /// Ảnh: Weibo

Trung Quốc đóng tàu hải tuần 10.000 tấn

2
Trung Quốc loan tin bắt đầu đóng tàu tuần tra dân sự lớn nhất từ trước đến nay, phục vụ mưu đồ đẩy mạnh hoạt động phi pháp của các đội tàu dân sự của nước này tại Biển Đông.

Tin đọc nhiều