Hà Nội sẽ loại cán bộ yếu năng lực, thiếu trách nhiệm

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hà Nội kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung /// Ảnh: Ngọc Thắng
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có chỉ thị về việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả), phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi.

Thành phố cũng sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU