Hà Nội dự tính tăng lương để ‘giữ chân’ công chức nghỉ việc

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Hà Nội dự kiến đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo đó, thực hiện văn bản của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, UBND TP.Hà Nội yêu các sở ban ngành nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Hà Nội dự tính tăng lương để ‘giữ chân’ công chức nghỉ việc - ảnh 1

Hà Nội dự kiến nâng mức thu nhập bình quân để giữ chân công chức, viên chức nghỉ việc

N.T

Cụ thể, thành phố đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm như quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy.

Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để thực hiện theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trên cơ sở các quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,... các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt, công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ; thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài…

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, tính từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022, có tới 39.552 cán bộ công chức, viên chức cả nước nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang tư.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU