Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, 19 đầu sách giáo khoa lớp 2 và 28 đầu sách lớp 6 được lựa chọn sử dụng trong các nhà trường năm học 2021 - 2022.

Hà Nội công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới /// ẢNH Đ.T.Đ
Hà Nội công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới
ẢNH Đ.T.Đ

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 19 cuốn ở 9 môn học và hoạt động giáo dục (gồm cả bắt buộc và tự chọn). Trong đó, tiếng Việt, âm nhạc, hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 1 cuốn. Toán, đạo đức, tự nhiên xã hội, giáo dục thể chất mỗi môn 2 cuốn và môn tự chọn là tiếng Anh có 6 đầu sách.

Cụ thể danh mục 19 đầu sách giáo khoa lớp 2 được Hà Nội lựa chọn như sau:

Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 1
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 2
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 3
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 4
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 5

Về sách giáo khoa lớp 6 mới, Hà Nội phê duyệt 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Trong đó, tin học, giáo dục thể chất, mỹ thuật, công nghệ mỗi môn có 1 cuốn; ngữ văn có 2 cuốn; toán, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, âm nhạc hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp mỗi môn có 3 cuốn; tiếng Anh 4 cuốn.

Danh mục cụ thể của 28 đầu sách giáo khoa lớp 6 được Hà Nội lựa chọn như sau:

Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 6
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 7
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 8
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 9
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 10
Hà Nội công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới - ảnh 11

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 vừa được UBND thành phố phê duyệt căn cứ từ kết quả bỏ phiếu kín từ các hội đồng chọn sách giáo khoa từng môn học của mỗi khối lớp với nguyên tắc cuốn sách nào có tỷ lệ trên 50% số thành viên lựa chọn sẽ được đưa vào danh sách trình UBND thành phố phê duyệt.

Nhìn vào danh sách có thể thấy không có khối lớp nào chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa; cũng không có bộ sách của nhà xuất bản nào được chọn độc quyền tất cả các môn học.

Trước đó, để lựa chọn sách, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tham mưu với thành phố để thành lập hội đồng ở từng môn và từng khối lớp, mỗi hội đồng ít nhất 15 thành viên. Một số môn như khoa học tự nhiên cần số thành viên lớn hơn do tích hợp từ nhiều môn.

Theo ông Tiến, căn cứ trên danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục để sử dụng chính thức cho trường mình, thông báo để phụ huynh biết và mua cho con em. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU