ha ngan

Lớp 9C1 của Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 23 học sinh, thì có tới 53 lượt đỗ vào các trường chuyên bậc THPT /// Ảnh H.A

Chuyện ở một lớp học 'hạnh phúc'

0
Một lớp học có 23 học sinh nhưng có tới 53 lượt đỗ vào trường chuyên THPT, trong đó có 2 thủ khoa của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đó là lớp 9C1 - lớp học “hạnh phúc” của Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.