Hà Mỹ Anh

Lê Nguyễn Trường Giang - quán quân Sao nối ngôi 2017 /// K.B

MV cải lương về sử Việt

0
Câu chuyện về các nhân vật trong sử Việt được quán quân Sao nối ngôi Lê Nguyễn Trường Giang (hậu duệ của gia tộc cải lương Bầu Thắng - Minh Tơ) đưa vào loạt MV tiếp theo của web drama cải lương Hồi sử cổ nhân.