hạ long

Hàng chục người được đưa cách ly vì ra đường sau 22 giờ ở Hạ Long

Hàng chục người được đưa cách ly vì ra đường sau 22 giờ ở Hạ Long

0
Đúng 22 giờ ngày 29.3.2020, chính quyền thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai hoạt động đưa về khu cách ly tất cả những ai ra đường sau 22 giờ mà không có lý do. Những người này đã được đưa về các khu tập trung tại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.