Grap

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kiểm tra ô tô sử dụng phần mềm Uber /// Ảnh: D.Ngân

Quản lý hoạt động Grab, Uber như vận tải taxi

60
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT xem xét hủy bỏ Quyết định số 24/QĐ-BGTVT (Quyết định 24) và thực hiện quản lý hoạt động Grab, Uber như vận tải taxi.