góp vốn

Các giao dịch bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng /// Ngọc Thắng

4 giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng

1

Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Theo đó có 4 lĩnh vực phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.