google search

Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

0
Từ trước đến nay đối với các truy vấn tìm kiếm nhất định, Google sẽ hiển thị một phần Q&A (tính năng hỏi đáp) nhỏ trên trang kết quả tìm kiếm. Có vẻ như Google đang có kế hoạch khai tử nó vào tháng 6 này.