Gói hỗ trợ 40.000 tỉ đồng, lãi suất 2%/năm có gì cần chú ý?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Đây là chính sách trong Chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỉ đồng, dự kiến tác động lên dư nợ cho vay khoảng 1 triệu tỉ đồng. 

Cụ thể, Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20.5 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Gói hỗ trợ 40.000 tỉ đồng, lãi suất 2%/năm có gì cần chú ý? - ảnh 1
Gói hỗ trợ lãi suất 2% được kỳ vọng hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

TN

Trước đó, Nghị định số 31 của Chính phủ "chốt" mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm. Tổng gói hỗ trợ khoảng 40.000 tỉ đồng. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (20.5.2022) đến ngày 31.12.2023.

Những điều cần biết về gói hỗ trợ 40.000 tỉ đồng, lãi suất 2năm

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, thông tư quy định giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất. Hoặc ngân hàng có thể thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Về xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, thông tư nêu rõ, các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 2 năm 2022 - 2023 và chi tiết từng năm theo Nghị định 31.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 - 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỉ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký.

Trường hợp tổng số tiền lớn hơn 40.000 tỉ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại.

Quý 3/2023, trong trường hợp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

Trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn số hạn mức không có nhu cầu sử dụng hết, NHNN thực hiện phân bổ cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức căn cứ theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6.2023 của các ngân hàng thương mại này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU