gỏi cá trích

Phấn khích với gỏi cá trích

Phấn khích với gỏi cá trích

0
(iHay) Ở quê mình, Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, có câu nói vui về ẩm thực: Mệt mỏi, ăn gỏi hết liền.
Cũng liều để cá trích ve vãn!

Cũng liều để cá trích ve vãn!

0
Thật khó ve vãn cô gái chèo đò Thủ Thiêm xưa, nhưng cá trích nay thì có thể nếu bạn chịu khó lượn lờ nhiều ngõ hẻm Sài Gòn.