Giữa 'nội chiến', đại hội cổ đông bất thường Ocean Group không thành

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Ocean Group diễn ra bất thành.

Một trong những khách sạn thuộc Ocean Group /// OGC
Một trong những khách sạn thuộc Ocean Group
OGC

Sáng nay 25.4, Công ty cổ phần Tập đoàn Ocean Group (OGC) gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 không đủ điều kiện tiến hành.

Cụ thể sáng 24.4, Ocean Group tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Sau khi kiểm tra thành phần cổ đông tham dự theo quy định, đến thời điểm 9 giờ ngày 24.4, chỉ có 21 cổ đông, đại diện cho hơn 60,26 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 20,09% số cổ phần của công ty. Trong khi đó, Ocean Group đã mời 5.608 cổ đông đại diện cho gần 300 triệu cổ phần để tham dự đại hội này.

Căn cứ vào quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với tỷ lệ tham dự đại hội như trên thì cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Ocean Group không đủ điều kiện tiến hành.

Trước đó, cuối tháng 2, Ocean Group nhận được văn bản của nhóm cổ đông lớn đại diện cho 10,291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục của công ty đề nghị được tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Nội dung họp được thông báo là để "Bầu và kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty".

Đáng chú ý, thông tin chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đến chỉ mấy ngày sau khi OGC công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 và công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 27.4 tới.

Giá cổ phiếu OGC đóng cửa ngày 24.4 giảm còn 4.000 đồng/cổ phiếu, mất 45% so với cuối tháng 3. Đây là công ty của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm - người đang bị dính vào vòng lao lý trong đại án Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Năm 2019, OGC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 55 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 16 tỉ đồng, chỉ bằng 1/3 lợi nhuận thực hiện năm 2018. OGC cho rằng các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất của toàn tập đoàn có số liệu ảnh hưởng trọng yếu chiếm tới 90% là từ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH). Do trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 của OCH có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế, đó là việc khách sạn Sunrise Hội An đã bị kê biên để xử lý khoản nợ của Công ty IOC (công ty con của OCH).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU