Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Tin mới

Các bác sĩ và cả những bạn không làm trong ngành y trao đổi với nhau bên trong Doctor Coffee  /// Ảnh: Thúy Hằng

Khi bác sĩ cùng nhau... cà phê

2
Đó là Doctor Coffee - nơi các bác sĩ cùng nhau uống cà phê, chia sẻ. Chương trình mới được sáng lập bởi bác sĩ, nhà khởi nghiệp lĩnh vực y tế - sức khỏe Lâm Quang Thư.