Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 4.2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI.
Thanh niên TP.HCM tham gia “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng /// LÊ THANH Thanh niên TP.HCM tham gia “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - LÊ THANH
Thanh niên TP.HCM tham gia “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
LÊ THANH
Tham dự và chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Hội nghị đã thông tin nhanh kết quả Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn về Chương trình hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng.

Giải pháp cụ thể, có tính hành động cao

Báo cáo tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết Chương trình hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng được xây dựng bám sát 12 định hướng trong Văn kiện ĐH Đảng, lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn có thể thực hiện có hiệu quả; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, có tính hành động cao. Trong đó, có 8 chương trình, 82 nhóm việc và 20 chỉ tiêu cụ thể.
8 chương trình gồm: (1) Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; (2) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; (4) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; (5) Chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; (6) Nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; (7) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; (8) Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Góp ý tại hội nghị, đa số ý kiến đồng thuận với dự thảo Chương trình hành động của Đoàn. Đồng thời các đại biểu đã đề nghị một số nội dung quan trọng cần bổ sung để chương trình hành động phải mang đậm màu sắc thanh niên. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm, bổ sung giải pháp thực hiện chuyển đổi số.
Anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, nói: “Đoàn cần xây dựng một chương trình hành động thanh niên chuyển đổi số. Đây là vấn đề đang được Chính phủ đẩy mạnh, và cũng là xu thế tất yếu. Thanh niên phải đi đầu trong nội dung chuyển đổi số”.
Một số ý kiến đề cập đến việc cần có chương trình hành động về đào tạo nguồn nhân lực trẻ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, cho rằng việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc người Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy, cần bổ sung giải pháp hoặc có đề án riêng về tuổi trẻ Việt Nam tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Các đại biểu cũng quan tâm và nhấn mạnh đến việc tổ chức Đoàn cần bổ sung các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh, trong đó cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng. Đồng thời cần có giải pháp để quản lý việc trẻ em chơi game online, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi…

Cần có suy nghĩ đột phá hơn

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết Chương trình hành động của Đoàn thanh niên đã được chủ động xây dựng từ rất sớm, thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của thanh niên. Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến và tiếp tục cập nhật các văn bản chính thức sau ĐH Đảng để hoàn thiện chương trình hành động.
Anh Tuấn cũng đồng ý với quan điểm của các đại biểu là cần quan tâm những nội hàm mới mà ĐH XIII của Đảng đã bàn bạc, thảo luận như: khơi gợi khát vọng phát triển đất nước hùng cường; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển; tài năng trẻ là nguồn lực chất lượng cao… Anh Tuấn cho biết trên tinh thần đó, chương trình hành động sẽ được cụ thể, có mốc thời gian thực hiện, đặc biệt phải xây dựng và đưa vào những đề án trình Chính phủ phê duyệt, để có nguồn lực, cơ chế phối hợp thực hiện; cách xây dựng các chỉ tiêu cần có suy nghĩ đột phá hơn.
Anh Tuấn cũng khẳng định sẽ cố gắng hoàn thiện chương trình hành động và ban hành sớm, để thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ, của Đoàn thanh niên trong việc sớm đưa Nghị quyết ĐH Đảng vào cuộc sống; đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Đảng giao cho thanh niên, tin tưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU