giới tính thai nhi

Lựa chọn giới tính trước sinh là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh /// Ảnh minh họa: Shutterstock

'Tiếp tay' cho lựa chọn giới tính khi sinh con

0
Những người thông tuệ giỏi giang nên dừng ngay việc “tiếp tay” cho lựa chọn giới tính trước sinh vì lựa chọn đó phản ánh tình trạng bất bình đẳng giới sâu sắc.