gieng co hoi an

Giếng cổ Ba Lễ - Ảnh: Hoàng Sơn

Trùng tu, bảo tồn hệ thống giếng cổ Hội An

0
Ngày 21.10, ông Trần Văn An, Phó giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết trung tâm vừa phối hợp bàn giao mặt bằng 10 giếng cổ ở 2 phường Minh An, Cẩm Phô cho đơn vị thi công cấp thiết tu bổ, dự kiến hoàn tất trong vòng 45 ngày.