Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từ ngày 16.7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn phải ghi thông tin, dữ liệu cá nhân người dự định cưới, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Từ ngày 16.7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn phải ghi thông tin, dữ liệu cá nhân người dự định cưới, nơi dự định đăng ký kết hôn. Đây là thông tin mới theo Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được ban hành ngày 28.5.2020, có hiệu lực từ ngày 16.7.2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư 04).

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 15/2015/TT-BTP hiện hành.

Trước đây, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ cần ghi mục đích sử dụng nhưng theo quy định tại Thông tư 04, tùy vào mục đích sử dụng của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, người dân sẽ ghi nội dung phù hợp.

Cụ thể, theo Điều 12 Thông tư 04, trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn. Cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp 1 bản cho người yêu cầu.

Ví dụ, giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K., sinh năm 1962, công dân Việt Nam, Hộ chiếu số: B123456 do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp ngày 01.02.2020; tại UBND H.Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Một ví dụ khác, giấy này được cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh KIM JONG DOEK, sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc, Hộ chiếu số HQ12345 do cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc cấp ngày 02.02.2020; tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, tại Hàn Quốc.

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn; trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Ví dụ: Giấy này (xác nhận tình trạng hôn nhân - PV) được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU