giáo sư

Trao quyết định công nhận bổ nhiệm GS, PGS đợt phong 2017 /// Ảnh: Quý Hiên

Chọn thành viên hội đồng ngành GS, PGS: Cần ưu tiên tiêu chí khoa học

2
Theo các nhà khoa học, để có được những thành viên hội đồng ngành làm việc công tâm, vì khoa học, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cần tạo cơ chế lựa chọn khách quan, đặt yêu cầu uy tín khoa học lên hàng đầu, tránh việc quyết định dựa trên tham mưu của một nhóm nhỏ và có nhiều lợi ích liên quan.

Tin đọc nhiều