Xác nhận cô giáo buộc dây giữ bé mầm non là có thật

22 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Kết quả xác minh khẳng định việc cô giáo ở Trường Mầm non B Trực Đạ