Tra cứu điểm thi Lớp 10 2022

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.
Tìm kiếm

Kết quả tra cứu

STT Khu vực Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Môn thi Tổng điểm
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12